Szanowne koleżanki i koledzy !!!

Może już czas aby “SUWEREN” przygotowywał rozwiązania prawne, które po “ciemnocie i głupocie” pozwolą dojść do normalności.
Osobiście przeżyłem dwa okresy “ODBUDOWY”
– po roku 91, gdy funkcjonował rząd Olszewskiego przywrócenie normalności w służbach zajęło rok,
– po latach 2005-2007 przywrócenie normalności w służbach zajęło dwa lata.

Tamte “reformy” to “pikuś” z tym co się dzisiaj dzieje. Przewiduję, że może to zająć kilka lat.

Dlatego tez społeczeństwo obywatelskie jako “suweren” powinno już teraz przygotowywać naprawcze rozwiązania prawne.
Na przykład “ustawę rozliczeniową“, której projekt przekazuje:

My, Naród Polski, doświadczony losami nieprzychylnej dla Nas historii, wielokrotnie tracący Ojczyznę, i w strugach przelewanej krwi Ją odzyskujący, zniewalany przez wrogów, doświadczany trudami autorytaryzmu, skuty kajdanami totalitaryzmu, zerwanymi siłą jedności w demokracji, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, doświadczając po raz kolejny ciężaru doktryny politycznej, lekceważącej naturalne prawa i wolności człowieka i obywatela, wyrzekając się wszelkich uprzedzeń i zemsty, kierując się dobrem Rzeczpospolitej Polskiej, przyszłych pokoleń, ku przestrodze tym, którzy swoją życiową postawą, głoszonymi poglądami, wykonywanymi poleceniami przyczynili się do budowania systemu opartego na pogardzie i lekceważeniu własnego Narodu, oraz niszczeniu fundamentów demokratycznego państwa prawnego, uwzględniając zasady najwyższej sprawiedliwości dziejowej Rzeczpospolitej, uchwalamy niniejszą Ustawę jako akt prawa mocą którego dajemy wyraz dezaprobaty wobec niszczenia demokracji, gwałcenia Konstytucji, lekceważenia prawa i niszczenia instytucji Państwa, pozostając w przekonaniu, że po wszystkie czasy Polska pozostanie wolna od niegodziwości, ku przestrodze tyranom.<<<Czytaj całość>>>
Proszę to skonsultować w swoich środowiskach. Może po jej dopracowaniu zasadnym będzie powołanie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i zbieranie podpisów.

W ramach Federacji funkcjonują m.in. zespoły :
– prawny,
– analityczny
Uwagi i propozycje innych rozwiązań (prawnych, organizacyjnych, informacyjnych) proszę kierować na adres: sekretariatfssm@op.pl

Z poważaniem,

Zdzisław Czarnecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 × = 35

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>