Prawo

Podstawy likwidacji WSI – Wprowadzenie

Ustawa o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr z 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. 2006 Nr104 poz. 711)

Zmiana ustawy o likwidacji WSI z 14 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2007 Nr 7 poz. 49)

Zmiana ustawy o likwidacji WSI z 25 lipca 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 218 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra ON w sprawie wzorów oświadczeń  z 26 lipca 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 137 poz. 982)

Rozporządzenie PRM o składaniu oświadczeń z 24 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 135 poz. 954)

Zmiana rozporządzenia PRM o składaniu oświadczeń z 28 lipca 2008 r. (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 862)

Rozporządzenie PRM o trybie pracy Komisji Weryfikacyjnej z 24 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 135 poz. 953)

Zarządzenie Nr 130 PRM o końcu pracy Komisji Weryfikacyjnej z 8 listopada 2007 r. (M.P. 2007 Nr 83 poz. 880)

Rozporządzenie RM o Komunikacie Komisji Weryfikacyjnej z 29 kwietnia 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 86 poz. 526)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nr K-51-07 z 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2008 Nr 122 poz. 797)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nr K-52-07 z 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2008 Nr 122 poz. 798)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nr Kp-2-08 z 19 listopada 2008 r. (M. P. 2008 Nr 89 poz. 780)

Wyciąg z Konwencji UE o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. 1993 Nr 61 poz. 284)

Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Wyciąg z ustawy o chronie informacji niejawnych z 22 stycznia 1999 r. (Dz. U. 1999 Nr 11 poz. 95 z późn. zm.)