Weryfikacja i raport

„Wczoraj”

poznałeś opinię Komisji Weryfikacyjnej o żołnierzach i pracownikach WSI,

„dziś”

poznaj opinię żołnierzy i pracowników WSI o pracy Komisji Weryfikacyjnej.

V Władza – Internet