Sprawy organizacyjne

Uprzejmie informujemy, że spotkania robocze członków stowarzyszenia oraz ewentualne zebrania Zarządu Głównego odbywają się w każdy wtorek, w godz. 10.00 – 14.00, w siedzibie stowarzyszenia – Warszawa ul. Pańska 85.

—————————————————————————————

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „SOWA”

W dniu 2 lutego 2010 r. w Warszawie odbyło się prawomocne zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „SOWA”, które prowadził jego Prezes Marek Dukaczewski. Podczas zebrania dokonano podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Głównego wyodrębniając jednocześnie następujące piony działalności: socjalny; organizacyjny; medialny; prawny; analityczny; inicjatyw gospodarczych; współpracy krajowej oraz współpracy z zagranicą. Przyjęto też wzory deklaracji członka zwyczajnego i członka wspierającego.

W drodze uchwały ustalono, że wpisowe do Stowarzyszenia wynosić będzie 10,00 zł, a składka roczna dla członków wspierających i zwyczajnych wywodzących się z byłych oficerów – 100 zł, dla pozostałych – 50 zł.

Ustalono strukturę terenową Stowarzyszenia „Sowa” składającą się z następujących Okręgów:

  • Okręg Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy, obejmujący województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie;
  • Okręg Warszawski z siedzibą w Warszawie, obejmujący województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i łódzkie;
  • Okręg Krakowski z siedzibą w Krakowie, obejmujący województwa: małopolskie,podkarpackie, świętokrzyskie i śląskie;
  • Okręg Śląski z siedzibą we Wrocławiu, obejmujący województwa: dolnośląskie, opolskie i lubuskie;
  • Okręg Nadbałtycki z siedzibą w Gdyni, skupiający byłych oficerów i podoficerów oraz pracowników i sympatyków Marynarki Wojennej.