Kontakt

Stowarzyszenie SOWA
03-984 Warszawa
ul. Kwiatkowskiego 2 m 6.

kontakt.sowa@gmail.com

Rachunek bankowy

Bank Pekao nr 79 1240 6133 1111 0010 7057 2815

KRS 0000347121

REGON 142231755   NIP 527-262-30-54