List od czytelnika – zbieranie podpisów

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Zegar zaczął tykać. Mamy około 2 miesięcy na wsparcie Kolegów z MSW w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy mającej na celu zniwelowanie skutków ustawy “represyjnej”  uchwalonej(?) 16 grudnia 2016 r. w sali Kolumnowej Sejmu. Apeluję, aby każdy wypełnił choć dwa wykazy, co biorąc pod uwagę rodzinę, sąsiadów i bliskich oraz znajomych nie powinno być trudne.

Proszę o dokładne zapoznanie się z instrukcją wypełniania, wydrukowanie wykazu i zebranie danych z podpisami. Koledzy z Warszawy (może i okolic) mogą umówić się na osobiste przekazanie Tomkowi lub mnie wypełnionych wykazów. Koledzy z innych miejsc kraju proszeni są o przesłanie wykazów pocztą na adres Stowarzyszenia Żołnierzy w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin :00-465 Warszawa,  ul. 29 Listopada 3D lok. 16.

Proszę również o powstrzymanie się od komentarzy i wyrażania wątpliwości – sam mam ich dużo. To już jednak było. Teraz jest tylko czas na zbieranie podpisów. Udowodnijmy, że jesteśmy siłą i że nasze poparcie dla milicjantów i policjantów jest rzeczywiste. Za chwilę będziemy tego wsparcia oczekiwać od nich, gdy projekty ustaw MON-owskich zostaną uchwalone przez PIS-wski parlament.
Z żołnierskim pozdrowieniem
Leszek Szymański
Wiceprezes Stowarzyszenia ŻwSSiRoIR.

List od czytelnika – wyrok w sprawie

“WITAJCIE PANOWIE!

PRZESYŁAM WYROK W SPRAWIE ZASKARŻENIA DECYZJI OBNIŻAJĄCEJ EMERYTURĘ DLA POLICJANTA ZE SŁUŻBĄ PRZED 1990 ROKIEM.
KONKLUZJA – SŁUŻBA PRZED ROKIEM 1990 POWINNA BYC LICZONA W/G WSKAŹNIKA 2,6%, A NIE 0,7. SĄD OPARŁ SIĘ NA WYKŁADNI PRAWA UNIJNEGO, PRZEDKŁADAJĄC JE NAD “NASZE”!
TO POZYTYW, NATOMIAST FAKT, ŻE TRWAŁO TO OK. 6-7 LAT POZYTYWEM JUŻ NIE JEST!!!
POZDRAWIAM!”

Sygn. akt IV U 1470/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

List od czytelnika -Prezes Honorowy ZR ZŻWP Kłodzko

W załączeniu dwa listy napisane przez prezesa honorowego ZR ZŻWP Kłodzko pana płk Kazimierza Koreckiego  (otrzymane pocztą emaliową):

  1. Kierowany do Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, w sprawie pozbawienia stopnia wojskowego generała Wojciecha Jaruzelskiego;
  2. List otwarty do parlamentarzystów i polityków „dobrej zmiany” III Rzeczypospolitej, w sprawie gloryfikowania pamięci żołnierzy NSZ.

Kulisy braku nominacji generalskich. – List od czytelnika

Macierewicz oszukał prezydenta?

W środę wieczorem do dyspozycji szefa MON oddał się gen. Marek Sokołowski, dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Nie podano oficjalnie powodów tego kroku. Prawdopodobną przyczyną może być jednak jego przeszłość. Generał miał zaczynać swoją służbę w szeregach Wojskowej Służby Wewnętrznej.<<<czytaj całość>>>
Źródło: https://wiadomosci.wp.pl/kulisy-braku-nominacji-generalskich-macierewicz-oszukal-prezydenta-6178353217844865a