Rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego

1.Jak należy rozumieć wyrażenia “inny organ państwowy” oraz “inna instytucja państwowa” zawarte w art. 115 § 13 pkt. 4 i 6 k.k., jaki jest wzajemny zakres obu tych pojęć;
2. Czy Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej powołanej Ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2006 r. Nr 104, poz. 711) jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k

Poniżej link do sprawy i numer sygnatury        – „SOWA dziękuje czytelnikowi”

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx

Sygnatura sprawy Sądu Okręgowego w Warszawie:  XII Kp 124/14

Kolejne przeprosiny b. oficera Wojskowych Służb Informacyjnych

Ministerstwo Obrony Narodowej ma przeprosić b. oficera Wojskowych Służb Informacyjnych płk. Krzysztofa Polkowskiego za nieprawdziwe informacje dotyczące jego służby zawarte w raporcie o WSI – orzekł dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie. ….czytaj całość.
Źródła:
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/mon-ma-przeprosic-polkowskiego-za-nieprawdziwe-informacje-w-raporcie-o-wsi/0t9qy
http://wyborcza.pl/1,91446,16584233,MON_ma_przeprosic_Polkowskiego_za_nieprawdziwe
_informacje.html
Dziękujemy aktywnemu czytelnikowi, za przesłanie ciekawej dla nas wszystkich informacji. Czekamy na innych -  kontakt.sowa@gmail.com -
                                                                                        „SOWA”

wniosek o powołanie komisji śledczej ws. likwidacji WSI

Klub PO poprze wniosek Twojego Ruchu o powołanie komisji śledczej ds. likwidacji WSI – poinformował szef klubu Platformy Rafał Grupiński. Taka decyzja zapadła ostatecznie na posiedzeniu klubu PO. …... czytaj całość..….

Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,138474,title,Klub-PO-poprze-wniosek-o-powolanie-komisji-sledczej-ws-likwidacji-WSI,wid,16839953,wiadomosc.html

 

„Wprost” ujawnia nieoficjalne wypowiedzi

Antoni Macierewicz ma jedną przypadłość: nie odróżnia swoich interpretacji od faktów, a tez publicystycznych od twardych dowodów – miał powiedzieć nieoficjalnie prezydent Lech Kaczyński przy okazji wywiadu dla „Wprost”, udzielonego w 2007 roku. Dodawał, że aneks do raportu WSI w wersji, którą otrzymał, „nie ujrzy światła dziennego dopóty, dopóki będzie prezydentem”.
Czytaj dalej