Sowa do Gazety Polskiej 2012-02-17

Autorom z Gazety Polskiej kolejny raz przypominamy, że tak często ostatnio wymieniany przez Państwa płk Aleksander L. nigdy nie służył w Wojskowych Służbach Informacyjnych.
A pani Dorocie Kani “gratulujemy” wyroku w sprawie o zniesławienie.
Spisek, pani Doroto, spisek, którego źródła proszę szukać w Moskwie.
A może po prostu braki warsztatowe i wybujała wyobraźnia.
Jeszcze raz – płk Aleksander L. nie był w WSI.