Perfidia polityków, mierność dziennikarzy i oszukiwane społeczeństwo

W dniu 29 grudnia 2106 r. (sic!) Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SUW (sic!), SWW, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin……… <<<<czytaj całość>>>>