List od czytelnika – List otwarty do Prezydenta RP

Dotyczy projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.  <<<czytaj list>>>