Interpelacja “(nr 1606) do ministra obrony narodowej” 2012-02-15

w sprawie zatrudnienia w MON oraz organach i służbach podległych ministrowi obrony narodowej byłych żołnierzy WSI oraz żołnierzy, którzy przeszli w okresie PRL szkolenia w ZSRR albo innym kraju komunistycznym >>> czytaj całość <<<