“Gazeta Wyborcza”: mjr Magdalena E. zdegradowana za udział w uwolnieniu skazanego na Białorusi oficera

Mjr Magdalena E. została zdegradowana przez szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotra Bączka. Powodem miał być fakt, że działała w sprawie uwolnienia więzionego na Białorusi polskiego oficera bez jego wiedzy. Nie wzięto jednak pod uwagę, że zgody udzielił jej odwołany potem szef SKW gen. Piotr Pytel, a cała akcja zakończyła się sukcesem. Sprawę opisuje “Gazeta Wyborcza”. <<<czytaj_całość>>>

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-mjr-magdalena-e-zdegradowana-za-udzial-w-uwolnieniu-skazanego-na/g8mjx7