Czyżby ponowny brak profesjonalizmu?

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r.

         Trwająca od kilku dni w mediach dyskusja nad najprawdopodobniejszym składem rządu,
a szczególnie nad obsadą stanowiska Ministra Obrony Narodowej przez pana Antoniego Macierewicza, budzi zainteresowanie również w naszym środowisku. Jednak nie z powodu zasług pana Macierewicza w czasach PRL, czy jego osiągnięć w realizacji zadań w obszarach: „ujawnienia funkcjonariuszy i tajnych współpracowników SB”, „weryfikacji kadr WSI
i opublikowania Raportu” oraz „katastrofy smoleńskiej”, lecz z powodu, jak „nasi młodsi koledzy z ABW i SKW” uporają się z realizacją przepisów art. 34 ust. 10 i 11 ustawy o ochronie informacji niejawnych – czyli, czy nowy Minister ON otrzyma poświadczenie bezpieczeństwa, jak również certyfikaty bezpieczeństwa NATO i UE.

      Mamy również nadzieję, że poseł Marek Opioła, znawca problematyki ochrony informacji niejawnych, któremu bardzo leży na sercu narodowe bezpieczeństwo, skorzysta i tym razem
z „otrzymanych informacji” i „przypilnuje” Szefa ABW, aby należycie wywiązał się z realizacji wymienionych przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych – jak to zrobił w przypadku naszego kolegi. W uzupełnieniu danych w przytoczonym artykule informujemy, że Szef ABW
w dniu 31 października 2014 r. odmówił wydania naszemu koledze poświadczenia bezpieczeństwa, Prezes RM w dniu 12 grudnia 2014 r. utrzymała w mocy decyzję Szefa ABW,
a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 2 września 2015 r. wydał Wyrok oddalając skargę naszego kolegi na decyzję Prezesa RM – od dnia 6 listopada 2015 r. sprawa leży u Rzecznika Praw Obywatelskich i z zainteresowaniem czekamy na jego decyzję.
Sprawa jest szczególnie interesująca, gdyż zarzucane naszemu koledze „przestępstwa wobec ustawy o ochronie informacji niejawnych”, to naszym zdaniem „mały Pikuś
w porównaniu z uchybieniami kandydata na Ministra ON. Zainteresowanym uchybieniami pana Antoniego Macierewicza polecamy, aby zapoznali się z:
- Postanowieniem prokuratury w sprawie kopiowania dysków z danymi niejawnymi.
Postanowieniem prokuratury w sprawie nie rozliczenia się z dokumentów niejawnych.
Postanowieniem prokuratury w sprawie sporządzenia Raportu.
Jednocześnie mamy nadzieję, że Szef ABW, jak w przypadku informacji otrzymanych od posłów Beaty Mazurek i Marka Opioły w sprawie naszego kolegi, również i nam „podziękuje za przekazanie informacji i zapewni, że będą one przedmiotem weryfikacji”.
Znając obowiązujące przepisy i praktykę ich stosowania, nieśmiało przypominamy, że specjaliści od bezpieczeństwa w NATO i EU (również w państwach członkowskich) bacznie przyglądają się naszej Krajowej Władzy Bezpieczeństwa (czytaj ABW) i jej decyzji w tej ważnej dla bezpieczeństwa sprawie. Zwracamy też uwagę, że wszyscy funkcjonariusze ABW
i żołnierze/funkcjonariusze SKW, zgodnie z przepisami art. 115 § 13 k.k. mają status „funkcjonariusza publicznego”, zaś przepis art. 271 § 1 k.k. brzmi: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
SOWA