14.12.2010 r.-pismo do prokuratury

W dniu 14 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie SOWA wystąpiło do właściwej miejscowo Prokuratury z „pismem procesowym zawiadamiającego” o ustaleniu nowych okoliczności, wskazujących na uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej i wypełnieniu znamion występku z art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).