Kolejny wyrok sądu w sprawie Raportu

W dniu 4 września 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt I ACa 253/14) w sprawie z powództwa Krzysztofa Stanisława Polkowskiego przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej zastępowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, którego nazwisko Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Antoni Macierewicz zamieścił w Raporcie.

Powód zażądał od Skarbu Państwa złożenia oświadczenia odwołującego nieprawdziwe i naruszające jego godność informacje, które zostały zamieszczone w Raporcie przez Antoniego Macierewicza. Sąd nakazał Ministrowi ON zamieszczenie oświadczenia w ogólnopolskich piątkowych wydaniach dwóch dzienników: „Gazeta Wyborcza” i „Gazeta Polska Codziennie”.

W dzienniku „Gazeta Wyborcza” oświadczenie Ministra ON zostało zamieszczone na str. 4 w dniu 26 września 2014 r. (treść oświadczenia).

W dzienniku „Gazeta Polska Codziennie” oświadczenie Ministra ON zostało zamieszczone na str. 4 w dniu 3 października 2014 r. (treść oświadczenia).

Sprawę można było by uznać za zakończoną, ale „Gazeta Polska Codziennie” wykazała się nadgorliwością i na stronie 5 zamieściła artykuł redaktor Doroty Kani zatytułowany: „Wyrok wbrew faktom” z nadtytułem „SKANDAL / Sąd wspiera szkolonych w Moskwie” (treść artykułu). Nie było by nic w tym dziwnego, że Gazeta postanowiła przybliżyć swoim czytelnikom temat i sylwetkę płk. Krzysztofa Polkowskiego, oficera Zarządu II SG WP i WSI, ale uczyniła to w sposób nie do przyjęcia. Autorka artykułu pani Dorota Kania nie tylko, że wykazała się brakiem obiektywizmu i nadinterpretacją faktów nie mających nic wspólnego z działalnością płk. Krzysztofa Polkowskiego i wyrokiem sądu, to podała szereg informacji niezgodnych z faktami, co stawia pod znakiem zapytania jej dziennikarski profesjonalizm.

Aby pokazać, że to stwierdzenia pani Doroty Kani są wbrew faktom zamieszczamy komentarz do jej artykułu, zostawiając czytelnikom ocenę jego merytorycznej wartości (treść komentarza).

SOWA