Uroczyste Spotkanie Noworoczne 2011-01-04

ZAPROSZENIE
Zarząd Główny Stowarzyszenia „SOWA” z jego Prezesem gen. bryg. rez. Markiem DUKACZEWSKIM  ma zaszczyt zaprosić członków i sympatyków Stowarzyszenia „SOWA” na składkowe uroczyste Spotkanie Noworoczne  organizowane w dniu 20 stycznia 2012 r., o godz. 18.00 w kasynie na terenie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.
Koszt spotkania: 90,00 PLN od osoby. Wpłaty przyjmowane będą bezpośrednio przed spotkaniem w budynku kasyna AON.
Każda deklaracja słowna lub e-mailowa jest jednoznaczna ze zgodą na poniesienie kosztów spotkania. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.01.2012 r.  u kolegi Krześniaka Józefa  tel. kom. 516-905-215, lub adres e-mail Stowarzyszenia „Sowa”.
Z uwagi na to, że nie posiadamy adresów do wszystkich byłych żołnierzy i pracowników prosimy o przekazanie zaproszenia innym kolegom i koleżankom.
Dojazd:
autobus linii – 143 lub koleją podmiejską SKM