Układ Macierewicza. Na kim opiera swoją władzę w MON i wojskowych służbach specjalnych?

Najważniejsze stanowiska w MON i wojskowych służbach specjalnych Antoni Macierewicz obsadził członkami komisji weryfikacyjnej WSI
Komisja weryfikacyjna Wojskowych Służb Informacyjnych była ciałem o wyjątkowym statusie. Została powołana w czasie pierwszych rządów PiS (2005-07) i pracowała jeszcze przez kilka miesięcy po przegranych przez tę partię wyborach, przygarnięta przez kancelarię prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Prokuratura badająca w późniejszych latach działalność weryfikatorów stwierdziła, że żaden z nich nie miał etatu w MON, wojskowych służbach specjalnych lub instytucjach rządowych. Pracownicy administracyjni, którzy obsługiwali komisję, byli tam oddelegowani przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz resort obrony. <<<czytaj całość>>>

Źródło: http://wyborcza.pl/1,75968,20240551,uklad-macierewicza-na-kim-opiera-swoja-wladze-w-mon-i.html#TRrelSST