Tajne, ale jawne w sieci – 2011_08_11

Żeby SKW należycie wykonywała swoje zadania jej funkcjonariusze winni znać zakres zadań stojących przed tą instytucją, a jak zauważyli to dziennikarze wiedzy tej im brakuje. Oprócz braku wiedzy brak jest funkcjonariuszy na obiektach, którzy w ramach osłony kontrwywiadowczej mogliby zapobiec takiej sytuacji. Po drugie jeżeli SKW w podobny sposób ujawnia swoje obiekty ( “Profesjonalizm nowych służb SKW- wpis aktualności z dnia 2011-07-01″) , to nie należy się dziwić, iż takie informacje pojawiają się w prasie. Myślę, iż dalszy komentarz jest zbędny.     <<< Tajne, ale jawne w sieci >>>

Źródło:
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/tajne-ale-jawne-w-sieci,1,4818376,wiadomosc.html