Sąd Najwyższy odpowie na pytania przed rozstrzygnięciem sprawy raportu WSI

Oficerowie WSI, mający status pokrzywdzonych w śledztwie, z uznaniem przyjęli orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, który uznał sprawę za bardzo skomplikowaną prawnie i skierował pytania do Sądu Najwyższego RP.Po sześciu latach prowadzenia śledztwa przez prokuraturę i drastycznych rozbieżnościach w ocenach karno-prawnych w dwóch postanowieniach prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie prowadzących postępowanie o sygn. akt Ap V Ds. 49/09 oraz w prawomocnym postanowieniu Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, znalazł się profesjonalny sędzia, który wie, jak należy rozwiązywać trudne prawne problemy w demokratycznym państwie.

Teraz sprawą zajmie się najwyższy organ sprawiedliwości w naszym kraju – Sąd Najwyższy, który stanie przed nie lada dylematem rozpatrując zapisy bubla legislacyjnego, jakim jest uchwalona przez Sejm RP ustawa likwidująca WSI oraz dziurawy Kodeks Karny (jego art.115 §13 ).

Sędziowie – autorytety prawa karnego, będą musieli profesjonalnie odpowiedzieć na dwa fundamentalne pytania:

  1. Czy w państwie prawa i sprawiedliwości społecznej niektórzy „ludzie władzy” popełniający przestępstwa nie ponoszą odpowiedzialności karnej i chroni ich prawo, gdyż nie są funkcjonariuszami publicznymi?
  2. Czy w państwie prawa i sprawiedliwości społecznej każdy kto popełnia przestępstwo staje przed sądem i ponosi odpowiedzialność za swoje czyny – zwłaszcza, gdy ustawowe obowiązki powierza mu Prezydent RP.

Pokrzywdzeni oficerowie WSI oczekują na wynik analizy tego problemu i mają nadzieję, że sędziowie Sądu Najwyższego nie będą potrzebować tyle czasu co prokuratorzy prowadzący postępowanie oraz ich przełożeni (na czele z Prokuratorem Generalnym), aby rozstrzygnąć fundamentalny problem w śledztwie – tym bardziej, że przedawnienie karalności ostatniego czynu zabronionego w prowadzonym śledztwie nastąpi w dniu 16 lutego 2017 r. -SOWA-

Link do informacji z dnia 10 czerwca 2014:
http://www.tvn24.pl/sad-najwyzszy-odpowie-na-pytania-przed-rozstrzygnieciem-sprawy-raportu-wsi,437932,s.html