Rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego

1.Jak należy rozumieć wyrażenia “inny organ państwowy” oraz “inna instytucja państwowa” zawarte w art. 115 § 13 pkt. 4 i 6 k.k., jaki jest wzajemny zakres obu tych pojęć;
2. Czy Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej powołanej Ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2006 r. Nr 104, poz. 711) jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k

Poniżej link do sprawy i numer sygnatury        – “SOWA dziękuje czytelnikowi”

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx

Sygnatura sprawy Sądu Okręgowego w Warszawie:  XII Kp 124/14