Posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich (nr 10) – list od czytelnika

24 lutego 2016 r.
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, obradująca pod przewodnictwem posła Włodzimierza Bernackiego (PiS), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:
– wniosek oskarżyciela subsydiarnego Krzysztofa Polkowskiego, reprezentowanego przez radcę prawnego Jacka Świecę, z dnia 7 lipca 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła
Antoniego Macierewicza.    Pełny zapis przebiegu posiedzenia

Wersja publikowana w formacie PDF