Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej – I czytanie

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr,

powstaniu i publikacji “Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku “Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, zbadania okoliczności weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie od 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz ….

Przebieg procesu legislacyjnego :
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex – szukaj: 2387

Druk sejmowy:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/5EAFAC0DE9D6AE1EC1257CD8004016EF/%24File/2387.pdf

O tym, czy pan Macierewicz był czy nie był funkcjonariuszem publicznym wkrótce zdecyduje wymiar sprawiedliwości – będzie ciekawie bez względu na wynik – wkrótce następne informacje – SOWA