Pismo Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Pismo Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk Marka Bielca,
skierowane do Prezesów Stowarzyszeń zrzeszających żołnierzy w rezerwie,
stanie spoczynku oraz członków ich rodzin

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk Marka Bielca,  zawierające propozycję wspólnych działań w obliczu zagrożeń godzących w bezpieczeństwo socjalne emerytów wojskowych oraz ich rodzin, a także w honor i godność żołnierską.

Z wyrazami szacunku 

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP
płk w st. spocz. Henryk Budzyński

Czytaj załącznik – pismo do prezesów stowarzyszeń.