Nocny zajazd Misiewicza

Chodzi o głośną operację, którą Misiewicz przeprowadził w nocy z 17 na 18 grudnia 2015 roku. Wówczas to w towarzystwie szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej wkroczył do siedziby Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Nakazał rozwiercić zamki i wyburzyć ścianę po to, aby przejąć kontrolę nad tą placówką. Szefów Centrum nie wpuszczono do budynku. Jak to ujmują prokuratorskie i sądowe dokumenty “pomimo żądań nie zostali dopuszczeni do udziału w czynnościach wykonywanych wówczas na terenie Centrum”. <<<czytaj całość>>>

P.S.Czy Misiewicz wówczas posiadał chociażby polskie poświadczenie bezpieczeństwa i do jakiej klauzuli dostępu, a ponadto czy posiadał natowski certyfikat i do jakiej klauzuli ??????? .

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nocny-zajazd-misiewicza/vc1dd13