NIE dla obniżania emerytur mundurowych

WAŻNA INFORMACJA

DOTYCZĄCA KONFERENCJI „GRUPY INICJATYWNEJ” REPRESJONOWANYCH EMERYTÓW MUNDUROWYCH ZE SZCZECINA I STARGARDU

W dniu 10.03.2017 w Szczecinie odbyła się konferencja „Grupy inicjatywnej” Represjonowanych Emerytów Mundurowych, w którym uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

1. Minister Andrzej Milczanowski.

2. Poseł Sławomir Nitras PO.

3. Były szef ABW w Szczecinie Wiesław Kowalski.

4. Przewodniczący SEiRP przy KWP w Szczecinie Henryk Karcz.

5. Przewodniczący NSZZP przy KWP w Szczecinie Mariusz Boguszyński

Podsumowaniem konferencji były poniższe wnioski, które konkretyzowane będą w najbliższym czasie:

– MASOWY UDZIAŁ W planowanej na początku maja dużej MANIFESTACJI SKIEROWANEJ PRZECIWKO DZIAŁANIOM RZĄDU, organizowanej w Warszawie i i innych miastach. Należy zrobić wszystko, aby środowisko REPRESJONOWANYCH EMERYTÓW MUNDUROWYCH i inne środowiska, jak najliczniej czynnie włączyły się do tej manifestacji.

– CZYNNE PRZECIWSTAWIANIE SIĘ WŁADZY!! Dlaczego czynne, ano, dlatego, że PiS nie ugnie się przed argumentami prawnymi. Więcej nawet, tam gdzie PiS widzi tylko słowny opór, zaostrza ostrze swojego radykalizmu. Otóż kiedy w projekcie ustalono 0, 5 procenta za każdy rok służby przed 1989 i PiS zauważył dużą, słowną aktywność środowiska zeszedł z tym wskaźnikiem do zera ..dlaczego? Dlatego, że ta aktywność środowiska represjonowanych emerytów pokazując całą podłość PiS-u„ wywołała ich złość. Ten wskaźnik „zero” to odpowiedź na to, że ktoś śmiał się im przeciwstawić.

– GŁODÓWKA I OKUPACJA, jako pomocnicze działania dla demonstracji ulicznych Manifestacja nie wystarczy, już w ubiegłym roku prezes mówił „niech sobie manifestują”. Dlatego FORMY PROTESTU TRZEBA WZMOCNIĆ i ZAOSTRZYĆ.

– PEŁNA INTEGRACJA I KONSOLIDACJA CAŁEGO ŚRODOWISKA SŁUŻB MUNDUROWYCH. Z represjonowanych emerytów mundurowych robi się „czarnego luda”. Kto żałuje kogoś, kogo się obsmaruje w gazecie, z którego się zrobi bandytę, zbrodniarza, oprawcę itd. Nas pokazuje się palcem, odziera z godności i mówi, że nie zasługujemy na jakikolwiek szacunek. Taka propaganda ma nas zohydzić w oczach społeczeństwa, aby to społeczeństwo miało satysfakcję, że komuś się zabierze i komuś będzie źle. Jaki jest sposób żeby komuś zrobić „lepiej”? Pogrążyć kogoś innego. To jest klasyczna metoda PiS-u. NASZEJ USTAWIE TOWARZYSZYŁA USTAWA DOTYCZĄCA EMERYTUR WOJSKOWYCH, KTÓRA ZOSTAŁA WYCOFANA. A dlaczego? Dlatego, że lobby wojskowe jest silniejsze. Nałożyła się jeszcze na to afera z odchodzącymi generałami, a jednym z powodów tych odejść była właśnie ta ustawa. Bo nie jest tajemnicą, że ta USTAWA DOTYCZYŁA ŻOŁNIERZY, KTÓRZY SĄ GDZIEŚ JESZCZE NA MISJACH. Czy w takim przypadku można być pewnym lojalności żołnierza, który jest na misji i już dzisiaj wie, że ma obniżoną emeryturę? DLATEGO MUSIMY TRZYMAĆ SIĘ RAZEM, BO RZĄDZĄCĄ KAMARYLA TYLKO WTEDY ULEGA JAK WIDZI REALNE ZAGROŻENIE.

– PEŁNA WSPÓŁPRACA Z POLICYJNYMI ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI I FEDERACJĄ STOWARZYSZEŃ SŁUŻB M MUNDUROWYCH. WSZYSTKICH SŁUŻB MUNDUROWYCH!!!!

Czynni funkcjonariusze, wojskowi i emeryci mundurowi muszą być razem, ponieważ tylko razem mogą coś zdziałać. Zawłaszczona przez PiS Polska staje się parodią państwa, w którym o wszystkim decyduje jeden mściwy człowieczek i gdzie łamanie umów staje się standardem. Emerytów policyjnych już zgnoili. OD TAKIEGO SAMEGO POTRAKTOWANIA ŻOŁNIERZY ODSTĄPILI CHWILOWO!!! Gdy tylko okrzepną, zabiorą się i za te emerytury. Wystarczy zobaczyć, z jaką konsekwencją prowadzą prace nad ustawą o całkowitym zakazie aborcji. Cofnęli się, ale wbrew społeczeństwu dalej forsują swój pomysł. DLATEGO BĘDZIEMY SIĘ ZRZESZAĆ I WALCZYĆ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY DOTYCZY TO EMERYTOWANYCH POLICJANTÓW CZY WOJSKOWYCH.