Merytoryczna analiza projektu ustawy

ANALIZA, UWAGI, WNIOSKI I ZAGROŻENIA

Projekt ustawy PiS wprowadza istotne zmiany w obowiązującej ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin z dnia 10 grudnia 1993 r. (z późniejszymi zmianami), dotyczącej należnych byłym żołnierzom emerytalnych świadczeń pieniężnych: emerytur wojskowych, wojskowych rent z tytułu niezdolności do pracy oraz wojskowych rent rodzinnych. Obejmuje on:… <<<czytaj całość>>>