List_od czytelnika 2013-01-31

Pułkownika Kuklińskiego udział w grze wywiadów wielkich
mocarstw.
Franciszek Puchała Przegląd Historyczno – Wojskowy nr 4 / 2012, strony 164-184.

Od kilkunastu już lat niektórzy historycy i publicyści głoszą, że w latach
1972–1981 płk Ryszard Kukliński przekazał Amerykanom 35 tys. stron
dokumentów, w większości sporządzonych w języku rosyjskim, głównie
planów strategicznych Moskwy i Układu Warszawskiego (UW), struktury
organizacyjnej paktu, składu jego sił zbrojnych i frontów, organizacji obrony
przeciwlotniczej (a więc polskiego frontu i polskiej obrony powietrznej kraju)
na wypadek konfrontacji z Zachodem, w tym również planów użycia broni
nuklearnej. <<<czytaj całość>>>.