List od kpt. rezerwy Leszka SZYMAŃSKIEGO

29 marca 1999 r. płk mgr Ryszard Chyrzyński, dyrektor Departamentu Ekonomicznego MON wydał rozkaz wojskowym biurom emerytalnym (pismo nr 736/8 – kopia w załączeniu) o zmianie sposobu waloryzacji świadczeń byłych żołnierzy zawodowych (dalej zwanych „BŻZ”) z wyłączeniem sędziów i prokuratorów (również BZŻ). Prawdopodobnie rozkaz ten był spowodowany pierwszymi odwołaniami żołnierzy od waloryzacji świadczeń wskaźnikiem 104,30%. Od tej pory waloryzację tzw. stanowiskową zastąpiono waloryzacją tzw. cenową. <<<czytaj całość>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 × = 20

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>