List od czytelnika – zbieranie podpisów

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Zegar zaczął tykać. Mamy około 2 miesięcy na wsparcie Kolegów z MSW w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy mającej na celu zniwelowanie skutków ustawy “represyjnej”  uchwalonej(?) 16 grudnia 2016 r. w sali Kolumnowej Sejmu. Apeluję, aby każdy wypełnił choć dwa wykazy, co biorąc pod uwagę rodzinę, sąsiadów i bliskich oraz znajomych nie powinno być trudne.

Proszę o dokładne zapoznanie się z instrukcją wypełniania, wydrukowanie wykazu i zebranie danych z podpisami. Koledzy z Warszawy (może i okolic) mogą umówić się na osobiste przekazanie Tomkowi lub mnie wypełnionych wykazów. Koledzy z innych miejsc kraju proszeni są o przesłanie wykazów pocztą na adres Stowarzyszenia Żołnierzy w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin :00-465 Warszawa,  ul. 29 Listopada 3D lok. 16.

Proszę również o powstrzymanie się od komentarzy i wyrażania wątpliwości – sam mam ich dużo. To już jednak było. Teraz jest tylko czas na zbieranie podpisów. Udowodnijmy, że jesteśmy siłą i że nasze poparcie dla milicjantów i policjantów jest rzeczywiste. Za chwilę będziemy tego wsparcia oczekiwać od nich, gdy projekty ustaw MON-owskich zostaną uchwalone przez PIS-wski parlament.
Z żołnierskim pozdrowieniem
Leszek Szymański
Wiceprezes Stowarzyszenia ŻwSSiRoIR.