List od czytelnika – wyrok w sprawie

“WITAJCIE PANOWIE!

PRZESYŁAM WYROK W SPRAWIE ZASKARŻENIA DECYZJI OBNIŻAJĄCEJ EMERYTURĘ DLA POLICJANTA ZE SŁUŻBĄ PRZED 1990 ROKIEM.
KONKLUZJA – SŁUŻBA PRZED ROKIEM 1990 POWINNA BYC LICZONA W/G WSKAŹNIKA 2,6%, A NIE 0,7. SĄD OPARŁ SIĘ NA WYKŁADNI PRAWA UNIJNEGO, PRZEDKŁADAJĄC JE NAD “NASZE”!
TO POZYTYW, NATOMIAST FAKT, ŻE TRWAŁO TO OK. 6-7 LAT POZYTYWEM JUŻ NIE JEST!!!
POZDRAWIAM!”

Sygn. akt IV U 1470/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ