List od czytelnika – Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W związku z dodatkowymi pytaniami dotyczącymi stanu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (ustawa degradacyjna) w załączeniu przesyłam opinie przesłane w trakcie uzgodnień i konsultacji społecznych. Uprzejmie proszę o ich rozpowszechnienie do podległych kół.
W  załączeniu przesyłam przedruk artykułu  red. Ewy Siedleckiej “Czas na obywateli”  opublikowany w tygodniku Polityka (nr 30) z dnia 25 lipca br. przedstawiający zagrożenia dla organizacji pozarządowych. Ponieważ organizacje te są, tuż za sądami i mediami, na celowniku władzy, artykuł ten powinien stać się lekturą obowiązkową dla wszystkich członków naszego Związku. Musimy wiedzieć co nas czeka i jak działać w nowych warunkach.

Z poważaniem

Wiceprezes ZG

płk Henryk Budzyński