List od czytelnika – opinia zlecona – prof. dr hab. Marek Chmaj

Ocena zgodności z konstytucją przepisów rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1105) <<<czytaj całość>>>