List od czytelnika – Lepiej późno niż wcale:

Szanowni Państwo!

MOTTO: Lepiej późno niż wcale:

1a) W związku z powstającym bałaganem informacyjnym, pojawiającymi się niepotwierdzonymi, a nawet wręcz podejrzanymi informacjami co do treści (np. wywiad szefa Dowództwa Operacyjnego RSZ gen. dyw. Sł. Wojciechowskiego w radiu RMF FM – Źródło: http://forum.interia.pl/gen-wojciechowski-ostro-o-obecnosci-wojsk-usa-amerykanskie-zolnierze-maja-bronic-polski-nonsens-tematy,dId,2959107, a później umieszczenie na stronie internetowej Dowództwa Operacyjnego dementi stwierdzające, że gen. Wojciechowski nie udzielał w ogóle wywiadu dla radia RMF FM) zostaliśmy poproszeni o nierozsyłanie „podejrzanej. nieoficjalnej” poczty a bezpośrednio kontaktowanie się z dyrektorem biura stowarzyszenia związku żołnierzy wojska polskiego – informacje na stronie zżwp.pl bądź innym (naszymi) oficjalnymi stowarzyszeniami, aby uzyskiwać aktualne informacje o podejmowanych działaniach, mający zasięg ogólnokrajowy.

1b) Przyjmijmy zasadę, że prawdą jest to co statutowe Stowarzyszenia ogłaszają/informują na swoich stronach internetowych.

1c) Dla własnego naszego dobra wskazane byłoby dokonać, jeśli mamy takie możliwości, oceny prawdziwości i rzetelności ostatnich inicjatyw społecznych rozsyłanych m.in. pod tytułem „EMERYTURY- walcz o słusznie nabyte prawa”, bądź pod tytułem „WNIOSEK I OŚWIADCZENIE WOLI”. Czy pod tymi „hasłami” nie ma ukrytego celu (docierają takie sygnały).

2.Ja ze swojej strony przepraszam, jeśli wprowadziłem jakikolwiek niepokój w Waszych głowach, ale wynika to raczej z dobrej intencji, niż  na prośbę kolegów.

3. Z ostatniej chwili; Otrzymałem następującą informację:

Sąd Najwyższy w odpowiedzi na wniosek zastępcy szefa Kancelarii Sejmu uznał projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin za tożsamy w treści z projektem dotyczącym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służb Wywiadu. Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straż Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin i podtrzymał zgłoszone wcześniej uwagi.

Podstawa: informacja z dnia 17 bm. na stronie http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx

Załączniki:
W załączeniu oryginalne dokumenty (listy) wysłane do władz, bądź polityków lub ogłoszone przez instytucje państwowe.

- List otwarty

Wniosek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = 2

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>