List od czytelnika – INFORMACJE PRAWNE FSSM

INFORMACJE PRAWNE nt. USTAWY Z 16 GRUDNIA 2016 r. O ZMIANIE USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY POLICJI,AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,AGENCJI WYWIADU,SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO,SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH RODZIN tzw. dezubekizacyjnej.

  1. Informacja od prof. Treli
  2. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 roku
  3. Pisma procesowe
  4. PRAWDY I MITY O USTAWIE Z 16 GRUDNIA 2016 r.

Źródło: https://www.fssm.pl/