List od czytelnika -Deubekizacja w wojsku

Zracjonalizowaniu obiegu dokumentów, ujednoliceniu sposobu postępowania z teczkami, a także zapewnieniu lepszych warunków ich przechowywania  ma służyć nowelizacja rozporządzenia MON z 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych. Ale czy tylko takie są powody drugiej w krótkim czasie nowelizacji tych przepisów? <<<czytaj całość>>>