List od czytelniczki 2012_08_12 #2

Jeśli Trybunał zechce ją rozpoznać, jest duża szansa na zmianę filozofii myślenia o czynnościach operacyjnych służb specjalnych. Od niej to bowiem zaczyna się styl i sposób pracy w takich formacjach.

Informuję wszystkich zainteresowanych dostępem do danych gromadzonych na ich temat przez polski aparat represji, że w dn. 24 kwietnia 2012 r. mój pełnomocnik prawy złożył w Trybunale Konstytucyjnym skargę konstytucyjną, w której wniósł o stwierdzenie niezgodności wyszczególnionych w skardze przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.): <<czytaj całość>>

http://kontra.nowyekran.pl/post/70154,zlozylam-skarge-do-trybunalu-konstytucyjnego