List do Marszałka Sejmu od SŻZwSSiRoIR

Panie Marszałku Sejmu

Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin składa wniosek do Pana Marszałka o sprostowanie tekstu jednolitego ustawy z 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin  z 18 stycznia 2002 r. (Dz.U.2002.108) w związku z ust.1 obwieszczenia Marszałka Sejmu z 18 stycznia 2002 r. ostatnia część zdania po przecinku „z uwzględnieniem zmian wprowadzonych”. <<<czytaj_całość>>>