Czy kontrwywiad osłaniał pilotów ? 2011_08_11

SKW to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. – oficjalna strona internetowa SKW .
….. czytaj…… <<< Czy kontrwywiad osłaniał pilotów? >>>

Źródło:   http://www.rp.pl/artykul/68342,696963-Czy-kontrwywiad-oslanial-pilotow-z-36–specpulku.html