Category Archives: Publikacje Internet

Ile kosztuje działalność Antoniego Macierewicza

MON rozważy, czy opublikować – jako aneks do raportu Macierewicza z likwidacji WSI – listę z nazwiskami osób, które po ujawnieniu raportu wygrały sprawy w sądzie

26 spraw przeciwko resortowi obrony wytoczyły osoby, które napiętnował opublikowany w styczniu 2007 r. raport. Osoby te zostały wskazane jako współpracownicy WSI zamieszani w niezgodnych z prawem działaniach, których miały się dopuszczać te służby. 

Napiętnowani w raporcie nie mieli przed jego publikacją możliwości złożenia wyjaśnień lub przytoczenia argumentów na swoją obronę. W większości przypadków sądy przyznają im rację. Po ostatnim wyroku, który nakazał przeproszenie Jarosława Szczepańskiego – dziennikarza i byłego szefa sejmowego biura prasowego – ministerstwo dokonało podsumowania dotychczasowych kosztów tych procesów. – czytaj całość –