Category Archives: Kalendarium

Uroczyste Spotkanie Noworoczne 2011-01-04

ZAPROSZENIE
Zarząd Główny Stowarzyszenia „SOWA” z jego Prezesem gen. bryg. rez. Markiem DUKACZEWSKIM  ma zaszczyt zaprosić członków i sympatyków Stowarzyszenia „SOWA” na składkowe uroczyste Spotkanie Noworoczne  organizowane w dniu 20 stycznia 2012 r., o godz. 18.00 w kasynie na terenie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.
Koszt spotkania: 90,00 PLN od osoby. Wpłaty przyjmowane będą bezpośrednio przed spotkaniem w budynku kasyna AON.
Każda deklaracja słowna lub e-mailowa jest jednoznaczna ze zgodą na poniesienie kosztów spotkania. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.01.2012 r.  u kolegi Krześniaka Józefa  tel. kom. 516-905-215, lub adres e-mail Stowarzyszenia „Sowa”.
Z uwagi na to, że nie posiadamy adresów do wszystkich byłych żołnierzy i pracowników prosimy o przekazanie zaproszenia innym kolegom i koleżankom.
Dojazd:
autobus linii – 143 lub koleją podmiejską SKM

Tradycyjne Spotkanie Środowiskowe 2011-10-06

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny Stowarzyszenia “SOWA” w dniu 21 października 2011 r. w godzinach 16-20 w sali Automobilklubu Polski przy ul. Pańskiej 85 w Warszawie z okazji Święta WSI organizuje tradycyjne spotkanie środowiskowe byłych żołnierzy, pracowników wojska i sympatyków byłych Wojskowych Służb Informacyjnych.

Osoby zamierzające wziąć udział w spotkaniu proszone są o zgłoszenie akcesu  na adres e-mail krzysztof_lada@hotmail.com lub telefonicznie na nr: 605-155-645  w terminie do 17 października 2011r.

Przewidywany koszt uczestnictwa: 90 zł. od osoby do uiszczenia na miejscu spotkania.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

09.06.2011r. – komunikat

W dniu 09 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Sowa”. Podjęto uchwałę o pozytywnym rozpatrzeniu pisemnego wniosku Jerzego Błachy o rezygnacji , z  powodu uzasadnionych przyczyn osobistych, z funkcji członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia , z pozostaniem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

Z prośbą o zwolnienie z funkcji sekretarza generalnego Zarządu Głównego, również z przyczyn osobistych, zwrócił się Ryszard Wiśniewski.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu  prezes Stowarzyszenia przedstawił propozycje uzupełnienia składu liczącego 15 członków  zarządu i podziału obowiązków.

Po rozpatrzeniu wniosków w powyższej sprawie i dyskusji, mając na względzie praktyczne, bieżące  działania Stowarzyszenia podjęto uchwały, w wyniku których obecny skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Sowa” przedstawia się następująco:

1- prezes – Marek Dukaczewski

2-wiceprezes – Jan Maria Oczkowski

3- sekretarz generalny – Zbigniew Chąciak

4- skarbnik – Józef Krześniak

5- członek zarządu –  Krzysztof Klimaszewski

6-członek zarządu –  Tomasz Klimek

7- członek zarządu –  Tadeusz Korablin

8- członek zarządu –  Zbigniew Kumoś

9- członek zarządu – Sławomir Michalski

10- członek zarządu –  Andrzej Milczarek

11- członek zarządu –  Ryszard Palczak

12- członek zarządu –  Krzysztof Polkowski

13- członek zarządu – Sławomir Prząda

14- członek zarządu –  Czesław Smaga

15- członek zarządu –  Ryszard Wiśniewski

Na posiedzeniu Zarząd Główny podjął także uchwałę o nawiązaniu współpracy z prawnikiem do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

21.01.2011 r.- wniosek do GIODO

W  dniu 21 stycznia 2011 roku stowarzyszenie wystąpiło do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie z wnioskiem o dopuszczenie w trybie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. Stowarzyszenia SOWA do udziału w postępowaniu na prawach strony w prowadzonym już na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich postępowaniu administracyjnym w sprawie zamieszczenia danych osobowych w treści Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI (…).