Category Archives: Kalendarium

11.04.2014r.

W dniu 11kwietnia 2014 r. , zgodnie z § 21 pkt 1 Statutu, po upływie trzyletniej kadencji władz Stowarzyszenia “Sowa”, w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – Rembertowie odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Jako najwyższa władza Stowarzyszenia Walne Continue reading

Komunikat

W dniu 25 września 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Sowa”. Podjęto uchwałę o pozytywnym rozpatrzeniu  wniosków Jana Marii Oczkowskiego, Tadeusza Korablina i Sławomira Michalskiego  o ich rezygnacji, z  powodu uzasadnionych przyczyn osobistych, z funkcji  w Zarządzie Głównym  Stowarzyszenia , z pozostaniem członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd Główny Stowarzyszenia powierzył funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Zbigniewowi Chąciakowi, a funkcję sekretarza generalnego – Krzysztofowi Klimaszewskiemu.

Spotkanie Wielkanocne 2012-03-09

ZAPROSZENIE

Prezes Stowarzyszenia „SOWA”
gen. bryg. rez. Marek DUKACZEWSKI
w imieniu Zarządu Głównego ma zaszczyt zaprosić
członków i sympatyków Stowarzyszenia „SOWA”
na składkowe świąteczne Spotkanie Wielkanocne
organizowane w dniu 30 marca  2012 r.,
o godz. 18.00 w kasynie na terenie
Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Koszt spotkania: 90,00 PLN od osoby.
Wpłaty przyjmowane będą bezpośrednio przed
spotkaniem w budynku kasyna AON.

Każda deklaracja słowna, SMS-em ( nazwisko i imię )
lub e-mailowa jest jednoznaczna ze zgodą na poniesienie
kosztów spotkania. Prosimy o potwierdzenie udziału
w spotkaniu do dnia 26.03.2012 r. u kolegi Józefa
Krześniaka tel. kom. 516-905-215, lub adres e-mail
Stowarzyszenia „Sowa”.
Z uwagi na to, że nie posiadamy adresów do wszystkich
byłych żołnierzy i pracowników prosimy
o przekazanie zaproszenia innym kolegom i koleżankom.

Dojazd: autobus linii – 143 lub koleją SKM lub KM