APEL ZG Stowarzyszenia SOWA

Zarząd Główny Stowarzyszenia SOWA zwraca się do wszystkich członków i sympatyków z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących dokumentu:

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia:

kontakt.sowa@gmail.com

<<<< czytaj całość>>>>