29.11.2010 r.-postanowienie prokuratury

W nawiązaniu do zawiadomień Stowarzyszenia SOWA, właściwa miejscowo prokuratura wydała w dniu 29 listopada 2010 r. postanowienie o podjęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych i niedopełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej przez zawarcie nierzetelnych danych w opracowanym raporcie.