24.04.2010 r.

W dniu 27.04.2009 roku w Warszawie przy ulicy PAŃSKIEJ 81/83 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia SOWA. Zgromadzenie zwołano, zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia SOWA, z inicjatywy Zarządu Głównego. Podczas zgromadzenia przyjęto wymagane prawem zmiany w Statucie Stowarzyszenia SOWA.