24.02.2010 r.

W dniu 24 lutego 2010 r.  Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej nadał Stowarzyszeniu SOWA  REGON o numerze 142231755.