21.09.2010 r.

W dniu 21 września Stowarzyszenie SOWA wystąpiło pisemnie do:

- Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska z prośbą o informację na temat: przesłanek i podstaw inwigilacji Stowarzyszenia „Sowa” prowadzonej przez SKW, a o której pisano w mediach (np. Gazeta Wyborcza z 6.09.2010 r., komunikat PAP z 6.09.2010 r. ,Wiadomości24 z 7.09.2010 r.); koordynacji działań SKW znajdującej umocowanie w Zarządzeniu Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r.; ewentualnych planów jego wycofanie z obiegu prawnego.

- właściwej miejscowo Prokuratury z „pismem procesowym zawiadamiającego” stanowiącym nawiązanie do zawiadomienia z dnia 31.08.2010 r. i zawierającym opis poszczególnych przestępczych zachowań osoby podejrzanej. Opis zawiera kolejną stronę raportu, wskazanie nieprawdziwego zapisu oraz stanowisko zawiadamiającego uzasadniające nieprawdziwość tegoż zapisu.

- Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pana płk Janusza Noska z informacją o ujawnieniu nowych informacji i okoliczności, które wpływają na treść Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI (…) z jednoczesna prośbą o uwzględnienie w toku działań SKW naszej informacji oraz stosownie do zapisu art. 70d, ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające (…) sporządzenie uzupełnienia Raportu. Do informacji dołączono załącznik zawierający wykaz nowych informacji i okoliczności, które wpływają na treść Raportu i zostały ustalone w wyniku orzeczeń sądów, postanowień prokuratury i ogólnej analizy wykonanej przez stowarzyszenie SOWA.