21.01.2011 r.- wniosek do GIODO

W  dniu 21 stycznia 2011 roku stowarzyszenie wystąpiło do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie z wnioskiem o dopuszczenie w trybie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. Stowarzyszenia SOWA do udziału w postępowaniu na prawach strony w prowadzonym już na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich postępowaniu administracyjnym w sprawie zamieszczenia danych osobowych w treści Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI (…).