21.01.2010 r.

W dniu 21 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy  w Warszawie,  XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS:  0000347121 Stowarzyszenie SOWA z siedzibą w Warszawie.