Daily Archives: 4 November 2017

List od czytelnika – zbieranie podpisów

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Zegar zaczął tykać. Mamy około 2 miesięcy na wsparcie Kolegów z MSW w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy mającej na celu zniwelowanie skutków ustawy “represyjnej”  uchwalonej(?) 16 grudnia 2016 r. w sali Kolumnowej Sejmu. Apeluję, aby każdy wypełnił choć dwa wykazy, co biorąc pod uwagę rodzinę, sąsiadów i bliskich oraz znajomych nie powinno być trudne.

Proszę o dokładne zapoznanie się z instrukcją wypełniania, wydrukowanie wykazu i zebranie danych z podpisami. Koledzy z Warszawy (może i okolic) mogą umówić się na osobiste przekazanie Tomkowi lub mnie wypełnionych wykazów. Koledzy z innych miejsc kraju proszeni są o przesłanie wykazów pocztą na adres Stowarzyszenia Żołnierzy w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin :00-465 Warszawa,  ul. 29 Listopada 3D lok. 16.

Proszę również o powstrzymanie się od komentarzy i wyrażania wątpliwości – sam mam ich dużo. To już jednak było. Teraz jest tylko czas na zbieranie podpisów. Udowodnijmy, że jesteśmy siłą i że nasze poparcie dla milicjantów i policjantów jest rzeczywiste. Za chwilę będziemy tego wsparcia oczekiwać od nich, gdy projekty ustaw MON-owskich zostaną uchwalone przez PIS-wski parlament.
Z żołnierskim pozdrowieniem
Leszek Szymański
Wiceprezes Stowarzyszenia ŻwSSiRoIR.

List od czytelnika – wyrok w sprawie

“WITAJCIE PANOWIE!

PRZESYŁAM WYROK W SPRAWIE ZASKARŻENIA DECYZJI OBNIŻAJĄCEJ EMERYTURĘ DLA POLICJANTA ZE SŁUŻBĄ PRZED 1990 ROKIEM.
KONKLUZJA – SŁUŻBA PRZED ROKIEM 1990 POWINNA BYC LICZONA W/G WSKAŹNIKA 2,6%, A NIE 0,7. SĄD OPARŁ SIĘ NA WYKŁADNI PRAWA UNIJNEGO, PRZEDKŁADAJĄC JE NAD “NASZE”!
TO POZYTYW, NATOMIAST FAKT, ŻE TRWAŁO TO OK. 6-7 LAT POZYTYWEM JUŻ NIE JEST!!!
POZDRAWIAM!”

Sygn. akt IV U 1470/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

List od czytelnika -Prezes Honorowy ZR ZŻWP Kłodzko

W załączeniu dwa listy napisane przez prezesa honorowego ZR ZŻWP Kłodzko pana płk Kazimierza Koreckiego  (otrzymane pocztą emaliową):

  1. Kierowany do Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, w sprawie pozbawienia stopnia wojskowego generała Wojciecha Jaruzelskiego;
  2. List otwarty do parlamentarzystów i polityków „dobrej zmiany” III Rzeczypospolitej, w sprawie gloryfikowania pamięci żołnierzy NSZ.