Daily Archives: 5 June 2017

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – PETYCJA

Działając w imieniu członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w interesie publicznym,
mając na uwadze, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnikiem Sił Zbrojnych oraz czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wnosi o podjęcie przez Pana Prezydenta działań zapobiegawczych mających na celu niedopuszczenie do uchwalenia i wejścia w życie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 1105). <<<czytaj całość>>>