15.10.2010 r.-pismo SOWY

W dniu 15 października 2010 r., zgodnie z statutowymi celami działalności, Stowarzyszenie SOWA wystąpiło pisemnie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o objęcie obszarem działania Komisji bezczynności organów Państwa wobec krzywd wyrządzonych publikacją nieprawdziwych danych w Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI … (MP  z 2007 r. Nr 11 poz. 110) i stwierdzonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego niekonstytucyjności części zapisów ustawy na podstawie której prowadzono weryfikację i sporządzono raport.